Palliatieve zorg

Zorgwaard biedt op locatie Immanuël in ‘s-Gravendeel palliatief terminale zorg aan mensen voor wie de laatste levensfase is aangebroken. Dit geldt zowel voor haar cliënten die intern verblijven, als voor mensen die thuis wonen en nog maar korte tijd te leven hebben. Ook zij kunnen kiezen voor deze huiselijke plek waar geborgenheid, nabijheid en kwaliteit van leven centraal staan.

Het woord palliatief is afgeleid van het Latijnse woord pallium, dat mantel betekent. En dat wil Zorgwaard bieden: een mantel die de ongeneeslijk zieke mens door zijn naasten en zorgverleners krijgt aangeboden in zijn /haar laatste levensfase.

Cliënten hebben de beschikking over een volledig ingericht en comfortabel 2-kamer appartement, met eigen badkamer en keuken. Voor de (medische) verzorging is een in terminale zorg gespecialiseerd team aanwezig dat nauw samenwerkt met de huisarts. Dit team bestaat uit betrokken medewerkers. Bij deze zorg wordt gebruik gemaakt van het Zorgpad Stervensfase, een instrument voor het waarborgen van de kwaliteit van zorg, de communicatie met de cliënt en diens naasten en de samenwerking tussen zorgverleners.

Bij palliatieve zorg richt de zorgverlening zich meer op de zieke (maximaal somatisch comfort, psychosociaal welbevinden en levensbeschouwelijk welzijn, kortom de kwaliteit van leven) dan op de ziekte. Meer op het verlichten van lijden, dan op het verlengen van leven. Ook de begeleiding van de familie, die immers eveneens een rouwproces doorloopt (voor, tijdens en na het sterven van de cliënt), hoort bij palliatieve zorg. Binnen het gehele zorgproces heeft de cliënt natuurlijk zelf de regie. Indien dit niet meer mogelijk is dan heeft de mantelzorger (op verzoek van de cliënt) hierin een rol.

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen naar onze zorg- en dienstbemiddelaars: Liesbeth Stans, Marian Hoekman en Marga van Herwijnen: 078 676 92 25, zorgbemiddeling@zorg-waard.nl.