\ Home - Roparun Team Zorgwaard : Roparun Team Zorgwaard

Home

ROPARUN team ZORGWAARD

Team Roparun team 215 Zorgwaard neemt deel aan de Roparun 2023.

Normaal vindt deze sportieve prestatie plaats van Parijs naar Rotterdam, echter door de onzekere omstandigheden omtrent corona is er door de organisatie besloten de run in 2023 in Nederland te laten plaatsvinden.

Er zal gestart worden vanaf vliegveld Twente, vanwaar de helft van de teams een route van ruim 500 kilometer aflegt door het noorden van Nederland naar de finishlocatie in Rotterdam en de andere teams gaan door zuid Nederland naar Rotterdam.

Met deze run-bike-run, ook wel “avontuur van het leven” genoemd, halen we geld op voor ondersteunende activiteiten voor mensen met kanker in hun laatste levensfase.

Het belang van het doel van de Roparun hoeft geen betoog. Wij staan volledig achter de missie van de Roparun:

‘Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen

meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.’

Het goede doel

Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun. Denk hierbij aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren. Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’, een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.

Wil je meer weten over de Roparun, doneren of sponsoren, kijk dan op:

www.roparun.nl