Home

ROPARUN team ZORGWAARD

Team Roparun team 215 Zorgwaard neemt wederom deel aan de Roparun in 2024, die gehouden zal worden in het Pinksterweekend van 18 – 20 mei 2024.

Het team heeft zich ingeschreven voor de Zuid route, wat inhoudt dat er gestart zal worden vanuit Noord-Frankrijk en ons team door de Hoeksche Waard naar de finish in Rotterdam zal leiden. Met deze run-bike-run, ook wel “avontuur van het leven” genoemd, halen we geld op voor ondersteunende activiteiten voor mensen met kanker in hun laatste levensfase.

Het belang van het doel van de Roparun hoeft geen betoog. Wij staan volledig achter de missie van de Roparun:

‘Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.’


Het goede doel
Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun. Denk hierbij aan de inrichting van een inloophuis, waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat zij, ook in een akelige periode, een mooie herinnering kunnen creëren. Workshops in ziekenhuizen waarbij mensen met kanker leren omgaan met uiterlijke veranderingen die ze krijgen door de behandelingen. Een fijne dag uit voor zieke kinderen en hun broertjes of zusjes, zodat zij even niet hoeven te denken aan het ziek zijn. De ontwikkeling van ‘palliatieve boxen’, een hulpmiddel voor mensen in een terminale fase die graag in de eigen thuisomgeving willen verblijven. Of de inrichting van een hospice om er voor te zorgen dat mensen tijdens hun laatste levensfase in een prettige omgeving kunnen verblijven.


Wil je meer weten over de Roparun, doneren of sponsoren, kijk dan op:

www.roparun.nl