Visie

Zorgwaard biedt, vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een integraal concept van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard, om daarmee waarde toe te voegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk).
De basisvraag daarbij is: “welke zorg zou je zelf voor één van je dierbaren willen krijgen?”
Wij streven naar kleinschaligheid en nabijheid, in een maximale verbinding met de naasten van de zorgvragers, de vrijwilligers en andere partners in de lokale gemeenschappen. Op een betrokken, gastvrije en deskundige wijze voldoen we aan de wensen van de cliënt.

Een uitgebreide beschrijving van onze visie vindt u in bijgaand document. 

Visie Zorgwaard 

Bekijk ook ons animatiefilmpje: