Missie en visie

Zorgwaard draagt actief bij aan de kwaliteit van leven van alle inwoners van de Hoeksche Waard. Onze dienstverlening sluit aan op wat de cliënt nodig heeft en niet door zijn of haar eigen netwerk kan worden opgevangen. Zowel bij de cliënt thuis als op onze locaties ondersteunen wij bij zijn of haar welzijns-, zorg-, behandel- en begeleidingsvragen.

Samen met mantelzorgers, vrijwilligers, inwoners en partners in de lokale gemeenschap bieden onze medewerkers deskundige ondersteuning die aansluit bij de persoonlijke situatie van de cliënt.

Omdat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen vanuit een protestants-christelijke grondslag, is iedereen welkom bij Zorgwaard.

Een uitgebreide beschrijving van onze visie vindt u in bijgaand document. 

Visie Zorgwaard 

Bekijk ook onze animatie video: