Missie en visie

MISSIE

Zorgwaard draagt actief bij aan de kwaliteit van leven van alle inwoners van de Hoeksche Waard. Onze dienstverlening sluit aan op wat u nodig heeft en niet door uw eigen netwerk kan worden opgevangen. Zowel bij u thuis als op onze locaties ondersteunen wij u bij uw welzijns-, zorg-, behandel- en begeleidingsvragen. Omdat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen vanuit een protestants-christelijke grondslag, is iedereen welkom bij Zorgwaard. Samen met mantelzorgers, vrijwilligers, inwoners en partners in de lokale gemeenschap bieden onze medewerkers u deskundige ondersteuning die aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Zorgwaard. Samen-zinvol-betrokken.

Samen: wij werken samen om de zorg op hoog niveau en dichtbij te houden.

Zinvol: zinvol leven en werken heeft alles te maken met dat wat van betekenis is.

Betrokken: we voelen ons verantwoordelijk en handelen hiernaar.

VISIE

Bij het vervullen van de missie hanteert Zorgwaard de volgende visie:

De zorg die wij u bieden, sluit aan op de zorg die u vanuit uw eigen netwerk niet kunt opvangen.

In eerste instantie zorgt u zelf of met ondersteuning van informele zorgverleners voor uw welzijn. De zorg die u van ons ontvangt, sluit aan op wat u vanuit uw eigen netwerk niet kunt opvangen. Onze zorgmedewerkers werken nauw samen met informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) en zien hen als gelijkwaardige partner.

We leveren zorg waar dat nodig is. Of dat nu in uw huidige woning is, of in één van onze locaties.

We dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de zorg.
De grote uitdaging is het overbruggen van de steeds groter wordende kloof tussen de groeiende zorgvraag en de zorg die wij u kunnen bieden. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen.

We investeren in medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers.
Eén van onze belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren is het aantrekken en behouden van medewerkers. Om de zorg ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen is een intensievere samenwerking met de informele zorg

Voor een gezonde toekomst investeren we in duurzame zorg.
Ook binnen de gezondheidszorg worden we geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. Als grootste werkgever binnen de Hoeksche Waard dragen we actief bij aan het tegengaan van klimaat- en milieueffecten.