Psychologie

De deskundigheid van de psychologen in Zorgwaard is m.n. gelegen in de ervaring met en de kennis van de ouder wordende mens en de daaraan gerelateerde vaak complexe en multipele problemen (bijv. dementie, CVA, coping).

Psychologische hulpverlening wordt verleend als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling. De werkzaamheden van de psycholoog bestaan vooral uit:

  • Het uitvoeren van (neuro) psychologisch onderzoek (cognitie, stemming, persoonlijkheid en gedrag)
  • Het behandelen en begeleiden van cliënten (bijvoorbeeld bij stemmings- of gedragsproblemen)
  • Het begeleiden van verplegende teams bij het omgaan met gedrag van cliënten.
  • Het adviseren m.b.t. het woonleefklimaat ter preventie van problemen en verbetering van het welbevinden van cliënten.