Vriendenstichting

Zorgwaard wordt bijgestaan door een aantal actieve steunorganisaties. Dat zijn de Vrienden van ’t Huys te Hoecke (voor de locaties in Puttershoek en Heinenoord), Vrienden van Immanuël (’s-Gravendeel), Vrienden van De Hoge Weide (Strijen), Vrienden van Rembrandt (Oud-Beijerland, Nieuw-Beijerland, Klaaswaal en Zuid-Beijerland) en een Stichting Vrienden van Zorgwaard.

De Stichting Vrienden van Zorgwaard vervult vooral de functie van beheerstichting. Daarnaast zijn er diverse comités actief. Zij organiseren allerlei activiteiten, waaronder jaarmarkten, kerstmarkten en verkoopdagen om geld in te zamelen voor de locaties. Uit de opbrengst van deze activiteiten kunnen extra voorzieningen worden bekostigd die niet uit de reguliere middelen van de organisatie kunnen worden gefinancierd, maar die wel nodig zijn om het leven voor de cliënten van Zorgwaard aangenamer te maken. Daarbij kan bij voorbeeld gedacht worden aan de aanschaf van een nieuwe muziekinstallatie of de aanleg van een nieuwe tuin. Zo zijn in de afgelopen jaren uitvoerige acties gevoerd en tal van activiteiten ontplooid voor een betere inrichting van de nieuwe zorgcentra in ’s-Gravendeel, Strijen, Puttershoek, Heinenoord, Mijnsheerenland en Oud-Beijerland.

De vriendenstichtingen van Zorgwaard stellen zich in het algemeen ten doel het welzijn van de bewoners van de zorgcentra te bevorderen. Verder willen zij met hun activiteiten de betrokkenheid van de familie van bewoners van Zorgwaard en van de inwoners van de Hoeksche Waard bij de zorgverlening in dit gebied stimuleren. De steunstichtingen zijn voor een groot deel afhankelijk van sponsorgelden, bijdragen en giften van instellingen, bedrijven en particulieren. Zij zijn bereikbaar via hun secretariaat en informatie is beschikbaar via deze of een eigen website. Hierop leggen zij ook verantwoording af over hun activiteiten en financiën.

Vrienden van ’t Huys te Hoecke: secretaris R.M. Belder, p/a Zorgwaard, Zomerplein 15, 3297 SE Puttershoek
Anbi-instelling
Jaaroverzicht 2022

Vrienden van Immanuël: secretaris Nathalie van der Wulp, Azaleastraat 4, 3295 RM ‘s-Gravendeel, telefoon 06-53764338 en email nvanderwulp@hotmail.com
Financieel overzicht 2023

Vrienden van De Hoge Weide: voorzitter de heer B. de Jong, Secretaris mevrouw L.Smits-Blok, email: j.smits94@upcmail.nl en vriendenvandehogeweide@gmail.com, penningmeester de heer K. Uitterlinde email kees.uitterlinde@gmail.com.
Anbi-instelling; RISN 815140307.
Jaaroverzicht 2018

Vrienden van Rembrandt: secretaris de heer A.Brussaard, Karel Doormanstraat 38, 3262PD Oud-Beijerland, telefoon: 06 4610 6543, e-mail: a.brussaard@me.com
Anbi-instelling; RISN: 8565.48.650
Bestuur beleid
Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2023

Vrienden van Zorgwaard: secretaris Mari Noordzij, Kievit 16, 3263BE Oud-Beijerland, 0186-619112, m.noordzij1@outlook.com.
Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel
Statuten
Jaarrekening 2023
Anbi-instelling