Vergoedingen en indicaties

Voor langdurig verblijf in een van de locaties van Zorgwaard is een indicatie noodzakelijk. Het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, geeft deze indicatie af. Het verblijf, de zorg en behandeling worden betaald op basis van de Wet Langdurige Zorg. Het Zorgkantoor, in onze regio is dat CZ-Zorgkantoor – regelt de vergoeding rechtstreeks met Zorgwaard. Er is wel sprake van een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en int deze. Wilt u weten hoeveel de eigen bijdrage is? Ga dan naar de website van het CAK.

Voor kortdurend verblijf op een van de locaties is ook een indicatie nodig van het CIZ. Ook hierbij geldt een eigen bijdrage.

Voor revalidatie stelt de behandelend arts/specialist een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) vast. Op basis van deze DBC wordt de revalidatie vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Hierbij is geen sprake van een eigen bijdrage, wel wordt het eigen jaarlijkse  risico (€ 375,-) aangesproken.

Voor verzorging/verpleging thuis bepaalt de wijkverpleegkundige van Zorgwaarrd, in overleg met de cliënt, wat aan zorg en ondersteuning nodig is. Deze zogenaamde ’wijkverpleging’ wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Ook hierbij is geen sprake van een eigen bijdrage.

Voor een Volledig Pakket Thuis is een indicatie nodig van het CIZ. Het VPT wordt betaald op basis van de Wet Langdurige Zorg. Ook hierbij geldt weer een eigen bijdrage die het CAK vaststelt en int.