Mantelzorg

Mantelzorg is het zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg wordt gegeven omdat de mantelzorger een persoonlijke band heeft met degene voor wie zij/hij zorgt. Het is vaak langdurig en intensief en is lang niet altijd vrijwillig (wel vaak vanzelfsprekend en uit genegenheid) en meestal onbetaald. Mantelzorg overkomt je, zowel als mantelzorger als zorgvrager.

Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. We gaan ervan uit dat mantelzorg een vanzelfsprekendheid is; de mantelzorger kent de cliënt immers het beste. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers veel behoefte hebben aan informatie, praktische en emotionele steun. Daarom is respijtzorg een onderdeel van ons beleid. In bijgaand document is ons mantelzorgeleid beschreven. 

Mantelzorgbeleid 

Binnen Zorgwaard zijn twee mantelzorgambassadeurs werkzaam. Zij geven handen en voeten aan het mantelzorgbeleid van Zorgwaard

Heeft u hier vragen over of wilt u er over praten, dan kunt u contact opnemen met hen: Christiane van der Pligt, c.vanderpligt@zorg-waard.nl en Marianne Raidt, m.raidt@zorg-waard.nl .

Telefonisch te bereiken op dinsdagochtend op telefoon nummer: 078-6763400.

Folder mantelzorg