Volledig Pakket Thuis

Een Volledig Pakket Thuis (VPT) is een persoonsgericht maatwerkpakket, met als doel zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Het is een ingroeimodel en groeit mee met de behoefte. Zorgwaard levert de professionele inzet, dit is altijd aanvullend op hulp uit het informele netwerk en de inzet van (technologische) hulpmiddelen.

De regering stimuleert dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen biedt Zorgwaard VPT zorg. Om voor een VPT in aanmerking te komen heeft u een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) nodig. Deze kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aangevraagd worden door u, uw familie, een vertegenwoordiger, wijkverpleegkundige of casemanager. Het CIZ bepaalt welk Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) u krijgt. Aan de hand van deze indicatie worden de onderdelen van het VPT met u besproken.

Wat houdt VPT in?

Zorgwaard biedt de VPT in een persoonsgericht maatwerkpakket aan. U wordt ondersteund bij wat u niet meer kan en wat uw netwerk niet meer voor u kan doen. Daarbij wordt door de wijkverpleging beoordeeld of de inzet van een (technologisch) hulpmiddel uw zelfredzaamheid kan bevorderen. Met een VPT kunt u gebruik maken van verschillende diensten. De wijkverpleegkundige gaat met u in gesprek over welke arrangementen u kunt afnemen.

  • Persoonlijke verzorging en verpleging (zoals hulp bij wassen/ kleden, wondverzorging, hulp bij medicatie).
  • Personenalarmering voor ongeplande, acute zorg.
  • Dagbesteding, individuele begeleiding en/of activiteiten.
  • Maaltijden en drinken (warme maaltijden en broodmaaltijden, fruit, zuivel, vleeswaren, broodbeleg, koffie, thee en vruchtensappen).
  • Huishoudelijke ondersteuning, aantal uren in overleg met de wijkverpleging.
  • Verzorging linnengoed (waaronder beddengoed, handdoeken, vaatdoekjes).

Wat betaalt u?

Als u gebruik maakt van een VPT dan wordt dit betaald vanuit de WLZ. U betaalt altijd een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze wordt vastgesteld door het CAK.

Wat valt er niet onder VPT?

  • Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt: huur, gas/ water/ licht, belasting, (zorg)verzekering, telefoon, tv, internet, aanpassingen aan de woning.
  • U behoudt uw eigen huisarts. Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor medische zorg, ook geeft het VPT geen recht op tandheelkundige zorg en geneesmiddelen.
  • Persoonsgebonden- mobiliteitshulpmiddelen vallen niet binnen het VPT-pakket.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het Volledig Pakket Thuis? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling: 078- 6769225 of per mail zorgbemiddeling@zorg-waard.nl.

Voor meer informatie lees onze flyer.