Cliënttevredenheid

Zorgwaard voldoet aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dat betekent dat wij een gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben dat jaarlijks getoetst wordt en daarnaast laten wij jaarlijks diverse externe en interne onderzoeken uitvoeren om de kwaliteit te waarborgen. De laatste beoordeling heeft plaatsgevonden in april 2017 en is met een zeer goed ‘rapport’ afgesloten.

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom wil Zorgwaard niet alleen voldoen aan de eisen die de overheid stelt, maar stellen wij daarnaast zelf hoge eisen aan ons personeel, onze locaties en onze zorg en diensten. Om er zeker van te zijn dat onze cliënten en hun achterban hier tevreden over zijn, laten wij regelmatig tevredenheidsmetingen uitvoeren.

Beoordelingen op Zorgkaartnederland.nl

In 2017 zijn veel beoordelingen door cliënten geplaatst voor de thuiszorg. Medewerkers van Zorgkaartnederland hebben cliënten telefonisch benaderd. Ook hebben interviewteams van Zorgkaartnederland cliënten geïnterviewd in ’t Huys te Hoecke, Immanuël en Rembrandt. Onderstaand een overzicht van het gemiddelde aan waarderingscijfers over 2017:               

Locatie/Team AantalCijfer
Thuiszorg Strijen MC 32 8,3
Thuiszorg Strijen HW 187,9
Thuiszorg Binnenmaas 298,1
Thuiszorg ’s Gravendeel178,3
Thuiszorg OBl Gravin 268,0
Thuiszorg OBl Rembrandt218,1
Hoge Weide  68,7
Rembrandt 108,0
Rembrandt Revalidatie  59,5
‘t Huys te Hoecke 138,3
Gravin Sophie 18,2
Immanuel 148,0
Zorgwaard totaal 1928,2

Zorgwaard scoort in 2017 een gemiddeld cijfer 8,2  met een aanbeveling van 94% (voortschrijdend gemiddelde; was eind 2016 93%).

Kijkt u voor de meeste recente scores van onze thuiszorg en verschillende locaties naar de beoordelingen op ZorgkaartNederland

Wij leveren ook huishoudelijke ondersteuning. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe onze cliënten ons hierop beoordelen (2017). 

* Cijfer voor huishoudelijke zorg door Zorgwaard: 8,6

* Cijfer voor aanbeveling van Zorgwaard: 8,4

* NPS (net promotor score): +48 (=percentage cliënten dat een cijfer 9 of 10 geeft minus percentage cliënten dat een 6 of lager geeft).                                    

De resultaten voor de dagbesteding zijn de volgende:

* Cijfer Zorgwaard: 8,0

* Cijfer aanbeveling Zorgwaard: 8,3

* NPS = +33,3

Wij hechten veel waarde aan de wensen van onze cliënten en de ideeën van onze medewerkers en vrijwilligers. Door middel van gesprekken en enquêtes brengen wij die in kaart. We gaan met elkaar in gesprek over de verwachtingen en mogelijkheden. Ook het maken van heldere afspraken hierover en het nakomen van deze afspraken vormt de kern van het kwaliteitsbeleid van Zorgwaard.