Langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie

Ook wanneer u intensieve en langdurige zorg nodig heeft, kunt u in veel gevallen thuis blijven wonen. Hiervoor heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg) nodig.

Zorgwaard voldoet aan de kwaliteitseisen om dit type zorg te verlenen, zodat u verantwoord en veilig thuis kunt blijven wonen. Wij werken namelijk volgens het door het Zorginstituut Nederland opgestelde kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg en het addendum dat medio 2019 van kracht werd.

In het addendum staat wat cliënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken over wat goede langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie inhoudt. Het addendum vormt de basis voor toezicht en verantwoording. Ook moeten zorgverleners en zorgorganisaties samen de kwaliteit verbeteren en het lerend vermogen versterken.

Wilt u weten op welke manier Zorgwaard invulling geeft aan langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie? Bekijk dan dit document.