Identiteit

Zorgwaard heeft een protestants-christelijke identiteit. Wat betekent de identiteit nu in de praktijk? Op welke manier kunnen we de identiteit vormgeven? In de identiteitsnota is geprobeerd daar met alle kerken, die vertegenwoordigd zijn in de Participantenraad van Zorgwaard, invulling aan te geven. Wij verlenen graag zorg vanuit de overtuiging dat ieder mens gelijk is en dat wij naar onze naasten willen omzien. Iedereen is welkom op onze locaties en wij zijn graag iedereen van dienst. Ongeacht welke geloofsovertuiging men heeft.