Identiteit

Zorgwaard heeft een protestants-christelijke  identiteit. Wat betekent de identiteit nu in de praktijk? Op welke manier kunnen we de identiteit vormgeven? In de identiteitsnota  is getracht daar met alle kerken die vertegenwoordigd zijn in de Participantenraad van Zorgwaard, invulling aan te geven.
Zorgwaard wil graag zorg verlenen vanuit de overtuiging dat ieder mens gelijk is en dat wij naar onze naasten willen omzien. Iedereen is welkom op onze locaties en wij willen graag iedereen van dienst zijn, ongeacht welke geloofsovertuiging men heeft.

Identiteitsnota