Begeleiding bij dementie

Bij de meeste ouderen leidt achteruitgang in het geheugen niet tot een verstoring van het dagelijks leven, maar bij dementie is er sprake van geheugenproblemen die het dagelijks functioneren verstoren. Zorgwaard kan diverse vormen van ondersteuning en hulp bieden. In overleg met de wijkverpleegkundige kunnen afspraken gemaakt worden over individuele begeleiding en/of lichamelijk zorg. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze zorgbemiddelaars: 078-6763400 of e-mail: zorgbemiddeling@zorg-waard.nl

Mensen met dementie en de mantelzorgers hebben vaak ook veel behoefte aan een vast persoon die hen kan bijstaan in alle fasen van het ziekteproces. De casemanager dementie is deze persoon. Op de Zuid-Hollandse eilanden is een team van casemanagers werkzaam voor alle mensen met de diagnose dementie en de mantelzorg. De casemanager fungeert als spin in het web en werkt samen met alle hulpverleners die bij de cliënt betrokken zijn. Op de website van Ketenzorg Dementie vindt u nog veel meer informatie. De website is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.