Langdurige zorg

Als u bij ons komt wonen dan bieden wij u als zorgverlener, naast de voor u gewenste zorg, een aantal diensten aan zoals eten en drinken en de schoonmaak van uw appartement. U heeft hier recht op. Wilt u waar u allemaal recht op heeft? Kijk dan op bijgaande link van het Zorginstituut.  

Woonvormen

Afhankelijk van de problematiek en de zorgvraag, zijn er diverse woonvormen en woonvoorzieningen beschikbaar. Van bijna volledig zelfstandig wonen in een 2- kamerappartement, tot een kamer in een groepswoning. Onze zorg- en dienstbemiddelaars (tel: 078-6769225) bespreken graag alle mogelijkheden met u.

U kunt uw appartement geheel naar eigen smaak inrichten. Omdat er in uw appartement wordt gewoond én gewerkt, vragen wij u er bij de inrichting rekening mee te houden dat het gebruik van hulpmiddelen, zoals rollators en rolstoelen, mogelijk is. Alleen u bepaalt wie toegang heeft tot uw woning. Als u niet aanwezig bent, dan verleent ons personeel geen toegang tot uw appartement aan familieleden of kennissen, personeel of vrijwilligers, tenzij u daarvoor – schriftelijk – toestemming heeft gegeven.

Indicatiestelling

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast of u bepaalde zorg nodig hebt, voor kortere of langere tijd. Voor deze zorg bent u verzekerd via de Wet langdurige zorg, maar u betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd, uw gezinssituatie en uw indicatie van het CIZ. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK. Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl. U kunt ook het gratis informatienummer bellen: 0800-0087.

Indien u vragen heeft over het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met een van onze zorg- en dienstbemiddelaars: Marian Hoekman of Liesbeth Stans via telefoonnummer 078-6769225. Mailen kan ook naar zorgbemiddeling@zorg-waard.nl.

U kunt ook, indien er ruimte beschikbaar is, op particuliere basis tijdelijk in één van de locaties van Zorgwaard komen wonen en zorg ontvangen.

Het pakket van zorg- en dienstverlening wordt volledig in samenspraak met u op uw wensen en behoeften afgestemd. U kunt natuurlijk van alle diensten in huis gebruikmaken.