Afasie trainingscentrum

Afasie Trainingscentrum in de Hoeksche Waard

Het Afasie Trainingscentrum van Zorgwaard in de Hoeksche Waard biedt revalidatie en nazorg aan mensen met een communicatiebeperking als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld door een beroerte of trauma. In de behandeling staan herstel van de communicatieve vaardigheden, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid centraal. Wij bieden de revalidatie aan in de vorm van dagbesteding. Dat wil zeggen dat de cliënten één of meerdere dagen per week naar ons Afasie Trainingscentrum in Puttershoek komen en aan het einde van de dag weer naar huis gaan.

Multidisciplinaire behandeling

Binnen het afasiecentrum is er sprake van een multidisciplinaire zorgaanpak. De behandelend logopedist werkt samen met andere specialisten, zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut en/of muziektherapeut. Afhankelijk van uw specifieke situatie wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Ook uw partner, gezin en/of andere naasten worden bij de behandeling betrokken. Een (chronische) communicatiebeperking vraagt om een andere, nieuwe manier van communiceren. Wij begeleiden cliënten en hun naasten bij het inpassen van deze veranderingen in hun dagelijks leven.

Lotgenotencontact

In het afasiecentrum kunt u ook terecht voor lotgenotencontact. Interactie met lotgenoten is erg belangrijk. Mensen leren van elkaar en kunnen zich aan elkaar optrekken. Daarnaast is het fijn om in contact te komen met mensen die uw ervaring delen. Naast individuele logopedische behandeling biedt het afasiecentrum ook groepsbehandelingen en groepsactiviteiten. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren / onderhouden van de communicatieve vaardigheden. Dit gebeurt in één of meerdere groepen, waarbij de doelstellingen per groep kunnen verschillen. Voorbeelden zijn een lees- of schrijfgroep of een groep waarbij de aandacht uitgaat naar
het trainen van het gebruik van ondersteunende communicatiemiddelen.

Locatie en aanmelden

Het afasiecentrum Zorgwaard is gevestigd in ’t Huys te Hoecke in Puttershoek. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Afasie Trainingscentrum heeft u een indicatie nodig. Of u in aanmerking komt voor een indicatie is afhankelijk van wet- en regelgeving. Voor meer informatie met betrekking tot het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met de afdeling zorg- en dienstbemiddeling van Zorgwaard via 078 676 92 25.