Personeelssamenstelling

In het onderstaande document kunt u de personeelssamenstelling van Zorgwaard over 2018 inzien voor wat betreft de WLZ-zorg (zorg bekostigd op basis van de Wet Langdurige Zorg). Dit is de zorg die gegeven wordt aan cliënten met een zorgzwaartepakket VV 4 t/m 10. De samenstelling is geen statisch gegeven en kan van dag tot dag verschillen. Dit document zal op gezette tijden worden aangevuld met nieuwe gegevens. 

Personeelssamenstelling