Anbi

Zorgwaard heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat persoonlijkje giften aan Zorgwaard aftrekbaar zijn in het kader van de aangifte voor de inkomstenbelasting. 
U kunt hier de Anbi kerngegevens van Zorgwaard lezen.

Een verslag van de activiteiten van Zorgwaard en de jaarrekening 2018 vindt u in de volgende documenten: kwaliteitsverslag 2018 ; Jaarrekening 2018