Anbi

Zorgwaard heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent o.a. dat persoonlijke giften aan Zorgwaard aftrekbaar zijn in het kader van de aangifte voor de inkomstenbelasting. 
U kunt hier de Anbi-kerngegevens van Zorgwaard lezen (Formulier publicatieplicht zorginstellingen).

Een verslag van de activiteiten van Zorgwaard en de jaarrekening 2020 vindt u in de volgende documenten: Kwaliteitsverslag 2019 ; Jaarrekening 2020