Anbi

Zorgwaard heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat persoonlijke giften aan Zorgwaard aftrekbaar zijn in het kader van de aangifte voor de inkomstenbelasting. 
U kunt hier de Anbi-kerngegevens van Zorgwaard lezen.

Een verslag van de activiteiten van Zorgwaard en de jaarrekening 2019 vindt u in de volgende documenten: Kwaliteitsverslag 2019 ; Jaarrekening 2019