Tijdelijk verblijf

Heeft u tijdelijk zorg en ondersteuning nodig en is dit thuis niet mogelijk? Dan kunt u tijdelijk bij ons verblijven op een van onze locaties. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een kamer is dit mogelijk op de locaties Rembrandt in Oud-Beijerland, ’t Huys te Hoecke in Puttershoek, Immanuel in ’s Gravendeel of Hoge Weide in Strijen. U verblijft dan op een eenpersoonskamer. Dit is mogelijk voor maximaal 6 weken; indien noodzakelijk kan dit verlengd worden tot 12 weken. Uw zorgverzekeraar betaalt dit verblijf (zogenaamd eerste-lijns-verblijf) op basis van de zorgverzekeringswet. Het gaat hier dus niet over ‘revalidatie’. Hiervoor gelden weer andere afspraken die u kunt vinden onder het kopje “revalidatie”. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars Liesbeth Stans,  Marian Hoekman op telefoonnummer 078-6769225 of via mail: zorgbemiddeling@zorg-waard.nl .