Tijdelijk verblijf

Heeft u tijdelijk zorg en ondersteuning nodig en is dit thuis niet mogelijk? Dan kunt u tijdelijk bij ons verblijven op een van onze locaties. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een kamer is dit mogelijk op de locaties Rembrandt in Oud-Beijerland en ’t Huys te Hoecke in Puttershoek.

U verblijft op een eenpersoonskamer. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid is er een aanmelding nodig voor kort durend verblijf vanuit de huisarts of ziekenhuis. Uw zorgverzekeraar betaalt dit verblijf (zogenaamd eerste-lijns-verblijf) op basis van de zorgverzekeringswet. Het gaat hier dus niet over ‘revalidatie’. Hiervoor gelden weer andere afspraken die u kunt vinden onder het kopje “revalidatie”. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars op telefoonnummer 085- 00 85 050 of via mail: zorgbemiddeling@zorg-waard.nl.