Logopedie

Logopedie is bedoeld voor iedereen die problemen ondervindt op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, eten en drinken. De logopedisten van Zorgwaard zijn gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en met name op het gebied van neurologische aandoeningen.

Onze logopedisten onderzoeken, behandelen en adviseren cliënten met problemen op bovengenoemde gebieden die het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld een beroerte, trauma, de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of dementie. Voorbeelden van problemen waarvoor u bij de logopedisten terecht kunt:

 • Problemen met eten en drinken: moeite met kauwen, verslikken of speekselverlies.
 • Taalproblemen: moeite met spreken, schrijven, lezen en/of begrijpen van taal.
 • Spraakproblemen: onduidelijk spreken of verkeerd stemgebruik.

Specialisaties

Binnen de afdeling logopedie zijn er onder andere specialisaties op het gebied van:

 • De ziekte van Parkinson (wij zijn aangesloten bij Parkinsonnet)
 • Afasie (speciale uurbehandeling afasie is mogelijk)
 • Spraakproblemen (dysartrie)
 • Slikproblemen (dysfagie). 
 • Dementie

Waar?

De logopedisten van Zorgwaard werken in de eerste lijn en intramuraal. Intramuraal wil zeggen: op één van de locaties van Zorgwaard als u een indicatie voor behandeling heeft. De behandelingen in de eerste lijn vinden plaats op locatie Rembrandt te Oud-Beijerland. Ook is een behandeling aan huis mogelijk op indicatie van een verwijzer (huisarts, specialist).

Moet u eerst langs de (huis)arts?

Eerstelijns logopedie is direct toegankelijk. U kunt in principe zonder verwijzing van de huisarts of specialist terecht. Toch vragen onze logopedisten vaak wel om een verwijzing. Een verwijzing is namelijk nodig wanneer er sprake is van meervoudige gezondheidsproblematiek.

Vergoeding

De basisverzekering dekt in bijna alle gevallen de behandeling van logopedische klachten. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar.

Afspraak maken of meer informatie

Wij behandelen alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie over onze logopedische behandelingen kunt u contact opnemen met de afdeling logopedie via telefoonnummer 085 782 95 36 of via e-mail logopedie@zorg-waard.nl. De openingstijden zijn:

 • maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur
 • dinsdagavond tot 21.00 uur
 • zaterdag van 8.30-12.00 uur

Onze logopedisten zijn ook te bereiken op hun mobiele nummer:
Marjolein Smit-Otte: 06 333 487 16
Lenie Zegers-Maasdam: 06 331 358 71

In geval van afwezigheid van uw behandelend logopedist neemt onze vaste waarneemster Annemarie Hofland-van Bloois de behandeling over als dit nodig is. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met u.