Keurmerk Meldcode huiselijk geweld

Zorgwaard is door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld, het LVAK, bekroond met het officiële keurmerk “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Dit houdt in dat wij twee aandachtsfunctionarissen Veilige Zorg hebben die in actie komen als het vermoeden bestaat dat één van onze cliënten te maken heeft met mishandeling, pesten of onveilige zorg. Onze aandachtsfunctionarissen werken daarbij nauw samen met het advies- en meldpunt Veilig Thuis.