Verpleegkundig Technisch Team (VTT)

Het Verpleegkundig Technisch Team (VTT) is een mobiel team dat 24/7 paraat staat voor
iedereen in de Hoeksche Waard die thuis medisch-specialistische verpleging nodig heeft. Het team bestaat uit verpleegkundigen van Zorgwaard.

Op afroep van ziekenhuizen, huisartsen en collega-zorgorganisaties verricht het Verpleegkundig Technisch Team verpleegkundige handelingen bij mensen thuis. Dit kan gaan om jongere en oudere patiënten. Het VTT helpt dus niet alleen Zorgwaard-cliënten, maar iederéén in de Hoeksche Waard.

Het team is in te zetten voor ziekenhuis verplaatste zorg, eerstelijns spoedvragen en palliatieve sedatie. Hierdoor is het voor patiënten mogelijk langer thuis te blijven of, na een ziekenhuisopname, eerder naar huis te gaan. Ook helpt het VTT bijvoorbeeld nierpatiënten met peritoneale thuisdialyse. Het VTT heeft alleen de Hoeksche Waard als verzorgingsgebied. Daardoor zijn de aanrijtijden kort.

De verpleegkundigen van het VTT zijn 24/7 inzetbaar voor onder andere de volgende
verpleegkundige handelingen:

 • Verzorgen en verwijderen van (wond)drains zoals Redondrain of Exudrain
 • Verwisselen opvangfles van vacuümdrain
 • Spoelen en verzorgen van een nefrostomiekatheter 
 • Spoelen, verzorgen en verwijderen van een galdrain
 • Inbrengen, verzorgen en toedienen van medicatie via een perifeer infuus
 • Verzorgen en verwijderen van een centraal veneuze katheter (CVK), zoals bijvoorbeeld een perifeer ingebrachte centrale catheter (PICC)
 • Toedienen van medicatie via CVK door middel van pomp
 • Flushen en afsluiten van een CVK (waaronder PICC-line)
 • Verwisselen afsluitdopje CVK en doorspuiten met heparine
 • Verwijderen van een niet-getunnelde CVK en PICC-line
 • Urinestoma spoelen of katheteriseren van het urinereservoir
 • Peritoneale thuisdialyse
 • Opstarten palliatieve sedatie eventueel met infuuspompen

Heeft u het VTT nodig?
Ons VTT komt in actie na een oproep van uw behandelend specialist ouderengeneeskunde, huisarts of specialist in het ziekenhuis. U kunt aan hen een uitvoeringsverzoek vragen voor het VTT. Daarna regelt het VTT de benodigde medicatie, materialen en eventueel apparatuur in nauwe samenspraak met uw arts of het ziekenhuis. Dit geldt ook voor de indicatie en de toestemming van uw zorgverzekeraar.

In contact komen of meer informatie?
Ons Verpleegkundig Technisch Team is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar via 085 782 93 90. Ook kunt u het team e-mailen via vtt@zorg-waard.nl. U krijgt dan binnen 24 uur een reactie. Wilt u meer lezen over ons VTT? Bekijk dan deze flyer.