Thuiszorg

Het doel van thuiszorg is het ondersteunen bij en stimuleren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Thuiszorg is bedoeld voor mensen die thuis hulp of begeleiding nodig hebben bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een (chronische) ziekte of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Thuiszorg biedt ook een uitkomst aan mensen die net uit het ziekenhuis komen en zorg nodig hebben. Ook is thuiszorg van meerwaarde voor mensen in de terminale levensfase. Thuiszorg kan kortdurend of langdurend zijn. Een thuiszorgteam bestaat uit een wijkverpleegkundige, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden.

Zorgwaard biedt verschillende thuiszorgdiensten aan. Wij helpen cliënten om zolang mogelijk thuis zelfstandig te blijven wonen met:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding
  • Terminale en palliatieve zog
  • Personenalarmering*
  • Volledig Pakket Thuis (meer info vindt u hier)

* Personenalarmering via Zorgwaard is alleen mogelijk voor bewoners in het woongebouw bij onze locatie Rembrandt. Aanmelding hiervoor verloopt via Zorg Dienst en Bemiddeling. Personenalarmering voor de ander inwoners van de Hoekse Waard verloopt via de SPHW.

Wilt u meer weten over zorg bij u thuis? Neemt u dan contact op met zorg- en dienstbemiddeling via 
078 676 92 25 of zorgbemiddeling@zorg-waard.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met Zorgwaard Thuis, telefoonnummer 078-61 07 300.