Algemeen

Zorgwaard voldoet aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dat betekent dat wij een gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben dat jaarlijks getoetst wordt en daarnaast laten wij jaarlijks diverse externe en interne onderzoeken uitvoeren om de kwaliteit te waarborgen. De laatste beoordeling heeft plaatsgevonden in maart 2016 en is met een zeer goed ‘rapport’ afgesloten.

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom wil Zorgwaard niet alleen voldoen aan de eisen die de overheid stelt, maar stellen wij daarnaast zelf hoge eisen aan ons personeel, onze locaties en onze zorg en diensten. Om er zeker van te zijn dat onze cliënten en hun achterban hier tevreden over zijn, laten wij regelmatig tevredenheidsmetingen uitvoeren. 

Kijkt u voor de meeste recente scores van onze locaties naar de beoordelingen op:
Zorgkaart Nederland 

Wij hechten veel waarde aan de wensen van onze cliënten en de ideeën van onze medewerkers en vrijwilligers. Door middel van gesprekken en enquêtes brengen wij die in kaart. Met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen en mogelijkheden, het maken van heldere afspraken hierover en het nakomen van deze afspraken vormt de kern van het kwaliteitsbeleid van Zorgwaard.

Zorgwaard investeert structureel in de deskundigheid van haar medewerkers en is ook een erkend leerbedrijf voor lagere, middelbare en hogere beroepsopleidingen. Zo vervullen vele stagiaires hun stage binnen Zorgwaard en kunnen wij goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen.