Cliëntenraad

Via de Cliëntenraad hebben alle cliënten van Zorgwaard de mogelijkheid om mee te praten en mee te beslissen over onderwerpen die hen aangaan. De Cliëntenraad geeft advies over zaken als de kwaliteit van de zorg, ingrijpende verbouwingen, veranderingen in de huisregels en de omgang met cliënten. De rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorgsector.
De Cliëntenraad heeft structureel overleg met de leiding van de organisatie.
Voor meer informatie over de Cliëntenraad, kunt u deze folder bekijken.