Nazorg beroerte (CVA)

Zorgwaard is gespecialiseerd in CVA-nazorg, dat is nazorg na een beroerte. Een beroerte, ook wel een CVA genoemd, heeft vaak lichamelijke en psychische problemen tot gevolg. Deskundige begeleiding door één van onze CVA-nazorg- verpleegkundigen is dan ook erg belangrijk. Dit helpt u bij het goed laten verlopen van uw herstel en u leert omgaan met eventuele blijvende beperkingen.

Door een CVA kunnen beperkingen ontstaan in uw dagelijks functioneren, bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, communicatie en gedrag. Zowel voor uzelf als uw naasten kan dit grote impact hebben. Onze CVA-nazorgverpleegkundige begeleidt u hier persoonlijk bij en komt bij u aan huis. Zo heeft u een vast aanspreekpunt in uw thuissituatie.

Eerste contact

Binnen enkele dagen na uw thuiskomst neemt een CVA-nazorg verpleegkundige telefonisch contact met u (of uw contactpersoon) op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Het streven is om dit binnen twee weken na uw thuiskomst in te plannen. Soms is een huisbezoek niet nodig, dan onderhouden we telefonisch contact.

Huisbezoek en nazorgtraject

Tijdens het huisbezoek nemen we de tijd om uw thuis- situatie in kaart te brengen en geven wij u advies op maat. We controleren uw bloeddruk en de voorgeschreven medicatie. Bij dit eerste huisbezoek bepalen we samen hoe we het nazorgtraject voor u het beste invullen. Onderdeel van het nazorgtraject zijn reguliere telefonische contacten en/of huisbezoeken. Tijdens deze contacten of bezoeken hebben we steeds aan- dacht voor uw fysieke, psychische en sociale functioneren. Indien nodig helpen we u ook bij het verkrijgen van aanvullende ondersteuning, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie.

Aandacht voor uw naaste

Het is belangrijk dat we uw naaste betrekken bij uw nazorgtraject en dat we zijn of haar rol bespreken. Daarom laten we het huisbezoek bij voorkeur plaats- vinden in het bijzijn van uw partner of mantelzorger. Op deze manier hebben we voor u beiden voldoende aandacht.

Aanmelding en vergoeding

Wilt u CVA-nazorg van Zorgwaard? Vraag dan het ziekenhuis of het revalidatiecentrum waar u verblijft om u bij ons aan te melden. U mag ook zelf contact met ons opnemen. De basisverzekering vergoedt de nazorg.

Contact

Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze CVA-nazorgverpleegkundige Amanda de Groot-Langerak. Ook kunt u bellen of e-mailen met onze zorg- en dienstbemiddelaars via 078 676 92 25 en zorgbemiddeling@zorg-waard.nl.

Amanda de Groot-Langerak | E-mail: a.degroot-langerak@zorg-waard.nl | Telefoon: 06 184 055 71

Wilt u meer lezen over CVA-nazorg? Bekijk dan onze folder.