Raad van toezicht en Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die ieder hun specifieke deskundigheid inbrengen op diverse beleidsterreinen. Dit zijn:

  • Mevrouw R. W. J. Melissant, voorzitter
  • Mevrouw J. Kemperman – Kleibergen
  • De heer M. M. van der Kraan 
  • De heer drs. J. W. van der Hart RA
  • De heer W.W. Kieboom

De raad hanteert de Zorgbrede Governancecode. Deze code is verankerd in de statuten van de stichting en in de reglementen voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat uit de heer N.A. (Nico) de Pijper.

De reglementen zijn hier in te zien:
Reglement raad van bestuur Zorgwaard
Reglement raad van toezicht Zorgwaard

De Raad van Toezicht heeft drie onderdeelcommissies die de raad ondersteunen op verschillende beleidsterreinen. Meer informatie over de reglementen van de drie commissies leest u in de volgende documenten: commissie algemene zaken, commissie financiën en bedrijfsvoering en commissie kwaliteit en veiligheid.

Ons beleid t.a.v. vergoeding van onkosten en het aannemen van geschenken en uitnodigingen voor de Raad van Bestuur leest u hier: Beleid vergoeding onkosten en aannemen geschenken en uitnodigingen RvB

Beloningsbeleid