Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wilt u graag onafhankelijk advies en objectieve informatie over welke zorg er voor u mogelijk is? Of heeft u een vertrouwenspersoon nodig? Dan is onafhankelijke cliëntondersteuning wat u zoekt.  

De cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten. Ze werken altijd vanuit het belang van u als cliënt en helpen u weloverwogen keuzes te maken voor zorg die op dat moment het beste past. De cliëntondersteuners gaan vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie.

Zorgwaard biedt u deze onafhankelijk cliëntondersteuning aan via twee verschillende organisaties. Dit heeft namelijk te maken met de wet waaronder uw adviesvraag valt. Hieronder leest u daar meer over.

Cliëntondersteuning inzake onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige zorg. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Zij en hun vertegenwoordigers hebben recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd).

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd speelt een belangrijke rol in het beschermen en versterken van de positie van cliënt. Deze vertrouwenspersoon staat u als cliënt of als zijn of haar vertegenwoordiger bij en geeft u advies in situaties als:

 • Onvrijwillige zorg aan de cliënt
 • De opname en het verblijf van de cliënt in een accommodatie
 • Het doorlopen van een klachtenprocedure als een cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger daarom vraagt

De cliëntvertrouwenspersoon:

 • Luistert naar u
 • Geeft antwoord op uw vragen over onvrijwillige zorg en over het verblijf in een zorginstelling
 • Helpt bij het helder krijgen van het probleem
 • Geeft informatie en uitleg over uw rechten
 • Kan helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over het probleem
 • Ondersteunt u in het hele proces van het bespreken en behandelen van een klacht

U kunt voor een cliëntvertrouwenspersoon kosteloos terecht bij het LSR. Het LSR werkt regionaal waardoor deze organinsatie u goed kan informeren over (zorg)mogelijkheden in deze regio, zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod.

U kunt het LSR op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer (030) 293 76 64 of via e-mail info@hetlsr.nl. De ondersteuning is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht op https://hetlsr.nl/.

Cliëntondersteuning inzake Wet langdurige zorg (Wlz) of Volledig Pakket Thuis
Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Het gaat om mensen die op een locatie van een zorgorganisatie wonen of om mensen met een indicatie voor een Volledig Pakket Thuis.

Zij kunnen hiervoor kosteloos terecht bij Adviespunt Zorgbelang. De cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang kunnen de cliënt of hun mantelzorger onder andere helpen bij:

 • Het regelen van de zorg die nodig is
 • Een cliëntvertrouwenspersoon (CVP)
 • Hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder
 • Advies over de keuze tussen wonen in een instelling of zorg thuis
 • Advies over de manier waarop u de zorg kunt organiseren
 • Ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijke plan en het zorgplan inclusief met u meegaan naar het gesprek met de zorgaanbieder
 • Inzicht in het zorgaanbod en wachttijden in uw regio of informatie over cliëntrechten of zorgtoewijzing
 • Bemiddeling wanneer u en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen

U kunt de cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer (026) 384 28 22 of via e-mail info@zorgbelanginclusief.nl. De ondersteuning is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht op www.zorgbelanginclusief.nl.