Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden

Voordat wij u zorg kunnen verlenen, dient er een schriftelijke overeenkomst te worden gesloten tussen u en Zorgwaard. Zorgwaard hanteert hiervoor de modelovereenkomst die tot stand is gekomen in samenwerking tussen verschillende partijen in de sector, waaronder de branchevereniging Actiz. Als lid van Actiz is Zorgwaard verplicht tot naleving van de algemene voorwaarden, zoals goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering. Hieronder vindt u de publieksfolders over de Algemene voorwaarden, de overeenkomst die wij hanteren en ook informatie over de diverse modules:

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Algemene Voorwaarden

Module Eerstelijnsverblijf

Module Geriatrische revalidatie

Module Screening Psychogeriatrie

Module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)

Module Zorg met verblijf (Wlz)

Module Wijkverpleging

Module Wet zorg en dwang (Wzd)

Algemene Voorwaarden VVT Publieksfolder Actiz en BTN