Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden

Voor aanvang van onze zorgverlening gaan wij een schriftelijke overeekomst aan met de client. Hier zijn wij ook toe verplicht. We hanteren hiervoor de modelovereenkomst die tot stand gekomen is in samenwerking tussen verschillende partijen in de sector: Actiz (organisatie van/voor VVT-instellingen), BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland. Als lid van Actiz worden wij geacht deze modelovereenkomsten te gebruiken.

Actiz algemene voorwaarden 2022 bijgesteld

De Algemene Ledenvergadering van Actiz heeft op 24 november jl. ingestemd met de bijgestelde tweezijdige algemene voorwaarden. Deze zijn per 1 januari 2022 van toepassing op de bestaande en nieuwe zorgovereenkomsten met clienten. Daarmee komen de oude voorwaarden te vervallen per 1 januari a.s. Hieronder vindt u meer informatie over de zorgovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden, alsmede de diverse modules: 

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Algemene Voorwaarden

Module Eerstelijnsverblijf

Module MPT en VPT

Module Zorg met verblijf

Module Wijkverpleging

Algemene Voorwaarden VVT Publieksfolder Actiz en BTN