Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden

Voor aanvang van onze zorgverlening gaan wij een schriftelijke overeekomst aan met de client. Hier zijn wij ook toe verplcht. We hanteren hiervoor de modelovereenkomst die tot stand gekomen is in samenwerking tussen verschillende partijen in de sector: Actiz (organisatie van/voor VVT-instellingen), BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland. Als lid van Actiz worden wij geacht deze modelovereenkomsten te gebruiken.  Bijgaand treft u de zorgovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden en de diverse modules aan. 

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Algemene Voorwaarden

Module Eerstelijnsverblijf

Module MPT en VPT

Module Zorg met verblijf

Module Wijkverpleging

Algemene Voorwaarden VVT Publieksfolder Actiz en BTN