Klachten

Het kan voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over de zorg of dienstverlening. In dergelijke gevallen beschikt Zorgwaard over een  klachtenprocedure, waarin is opgenomen op welke wijze klachten in behandeling worden genomen en wanneer er wordt overgegaan tot bemiddeling. Onderaan deze pagina kunt u de folder over de klachtenregeling downloaden.

Mochten er suggesties tot verbetering zijn dan horen wij die ook graag. Een voorstel tot verbetering is tenslotte een gratis advies. Formulieren voor suggesties ter verbetering zijn verkrijgbaar bij de recepties. U kunt hiervoor ook de bijlage van de klachtenregeling gebruiken.

Folder klachtenregeling cliënten

Klachtenregeling