Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening. In dat geval kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Hierin is opgenomen hoe klachten in behandeling worden genomen en wanneer er wordt overgegaan tot bemiddeling. Onderaan deze pagina kunt u de folder over de klachtenregeling downloaden.

Heeft u suggesties tot verbetering dan horen wij die heel graag. Een voorstel tot verbetering is tenslotte een gratis advies. Formulieren voor suggesties ter verbetering zijn verkrijgbaar bij de recepties. U kunt hiervoor ook de bijlage van de klachtenregeling gebruiken.

Folder klachtenregeling cliënten