Klachten

Bent u niet tevreden over onze zorg of dienstverlening? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Hierin is opgenomen hoe klachten in behandeling worden genomen en wanneer er wordt overgegaan tot bemiddeling. Onderaan deze pagina kunt u de folder over de klachtenregeling downloaden.

Heeft u suggesties tot verbetering dan horen wij die heel graag. Een voorstel tot verbetering is tenslotte een gratis advies. Formulieren voor suggesties ter verbetering zijn verkrijgbaar bij de recepties.

Folder klachtenregeling cliënten