Mantelzorg

Mantelzorg is het zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg wordt gegeven omdat de mantelzorger een persoonlijke band heeft met degene voor wie zij/hij zorgt. Het is vaak langdurig en intensief en is lang niet altijd vrijwillig (wel vaak vanzelfsprekend en uit genegenheid) en meestal onbetaald. Mantelzorg overkomt je, zowel als mantelzorger als zorgvrager.

Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. We gaan ervan uit dat mantelzorg een vanzelfsprekendheid is; de mantelzorger kent de cliënt immers het beste. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers veel behoefte hebben aan informatie, praktische en emotionele steun. Daarom is respijtzorg een onderdeel van ons beleid.

Binnen Zorgwaard zijn twee mantelzorgambassadeurs werkzaam: Christianne van der Pligt en Marianne Raidt. Zij geven handen en voeten aan het mantelzorgbeleid van Zorgwaard.

Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Christianne via c.vanderpligt@zorg-waard.nl of Marianne via m.raidt@zorg-waard.nl. Bellen kan natuurlijk ook. Op dinsdagochtend zijn zij bereikbaar op telefoonnummer: 078 676 34 00.

Folder mantelzorg