Ga terug

Versoepeling in gebruik type mondmaskers vanaf 10 maart

9 maart 2021

Het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen lijkt effect te hebben. Het aantal coronabesmettingen onder hen neemt landelijk af. Dit zien we ook bij Zorgwaard. Dit maakt dat wij één van onze coronaregels gaan versoepelen. Dit gaat over het dragen van het type mondmaskers op onze intramurale locaties.

Landelijk gezien is het dragen van een niet-medisch mondmasker verplicht. Zorgwaard heeft tijdelijk het meest effectieve mondmasker verplicht gesteld, het medische FFP2-masker. Vanaf woensdag 10 maart is dit type masker niet altijd meer verplicht op de locaties van Zorgwaard. Vanaf dan geldt het volgende:

  • Is er sprake van een COVID-19-besmetting of -verdenking? Dan is het dragen van een FFP2-masker verplicht voor zowel medewerkers, vrijwilligers als bezoekers. Bij direct contact met besmette cliënt(en) zijn de overige persoonlijke beschermingsmiddelen ook verplicht.
  • Is er géén sprake van een COVID-19-besmetting of -verdenking? Dan dragen onze medewerkers en vrijwilligers minimaal een chirurgisch mondmasker en is het voor de bezoekers aan onze cliënten of patiënten voldoende om een niet-medisch mondmasker te dragen. Onze cliënten en patiënten adviseren wij om een chirurgisch mondmasker te dragen, bijvoorbeeld als zij naar een fysiotherapeut gaan.

Monitoren
We gaan het effect van de versoepeling in type mondmaskers op de voet volgen. Mocht in de praktijk blijken dat het toch beter is standaard FFP2-maskers te dragen, dan voeren wij deze coronamaatregel opnieuw in. Alle overige coronaregels blijven voorlopig ongewijzigd. Deze kunt u hier bekijken.

Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning
Omdat pas recent is gestart met het vaccineren in de wijk(verpleging), handhaven wij voorlopig dat de medewerkers van de wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning standaard een FFP2-masker dragen.