Coronaregels voor bezoek

Zorgwaard neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wat betekent dat voor u als bezoeker?

Bezoek is welkom

Mantelzorgers en andere bezoekers zijn welkom bij Zorgwaard. Het maximaal aantal bezoekers per cliënt is 2 per dag.

Mondkapje verplicht

Het dragen van een mondkapje in alle ruimtes op onze locaties is verplicht. U vindt de mondkapjes bij de ingang.

1,5 meter afstand

We houden 1,5 meter afstand van elkaar.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Bij Zorgwaard gelden een aantal basisregels:

  • Kom niet op bezoek als u klachten heeft passend bij het coronavirus en laat u testen;
  • Was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Desinfecteer uw handen bij de ingang;
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Vaccineren bewoners

Al onze bewoners die dat wilden, zijn inmiddels gevaccineerd en komen in aanmerking voor een derde vaccinatie, de zogeheten ‘boosterprik’. Alle betrokkenen hebben hier inmiddels informatie over ontvangen.