Ga terug

Zorgwaard behaalt keurmerk voorkomen ouderenmishandeling

5 mei 2020

Zorgwaard is in de Hoeksche Waard de grootste aanbieder van onder andere verpleging en verzorging van ouderen. In de breedste zin is er aandacht voor het welzijn van deze speciale doelgroep. Ook het voorkomen van ouderenmishandeling hoort daarbij. Daarom heeft Zorgwaard nu ook het keurmerk “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” op zak.

Er zijn twee aandachtsfunctionarissen die in actie komen als er een vermoeden bestaat van ouderenmishandeling. Zij zijn hier speciaal voor opgeleid en hun werkwijze is getoetst en officieel erkend door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld, het LVAK.

Veilige zorg
Iedere (zorg)medewerker of vrijwilliger die vermoedt dat één van de Zorgwaard-cliënten te maken heeft met mishandeling, pesten of onveilige zorg, kan terecht bij de aandachtsfunctionarissen. De medewerkers en vrijwilligers houden zo met elkaar een extra oogje in het zeil voor de veilige zorg van cliënten die nog thuis wonen of op één van de locaties van de zorgorganisatie verblijven. Na een eventuele melding gaan de aandachtsfunctionarissen direct daarmee aan de slag en betrekken zij het landelijke advies- en meldpunt Veilig Thuis.