Ga terug

Wijkverpleging overlegt met cliënten over tijdelijk minder thuiszorg

24 maart 2020

Laatste update: 24 maart 14.30 uur

Gisteren berichtten wij dat Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard (in nauw overleg met gemeente Hoeksche Waard) onder andere de huishoudelijke ondersteuning tijdelijk anders inrichten, zodat we de huishoudelijk medewerkers tijdens de coronacrisis op een andere manier in kunnen zetten. Het is tegelijkertijd een voorzorgsmaatregel om cliënten en medewerkers zo min mogelijk risico te laten lopen op besmetting met het coronavirus. Deze voorzorgsmaatregel is inmiddels door Zorgwaard ook overgenomen voor de thuiszorg die onder de wijkverpleging valt. We overleggen daarom met onze thuiszorgcliënten om te bekijken welke hulp tijdelijk verminderd of eventueel gestopt kan worden. De wijkverpleegkundigen coördineren dit en nemen zelf persoonlijk contact op met hun thuiszorgcliënten en/of mantelzorgers.