Ga terug

Versoepeling maatregelen regering vanaf 11 mei

8 mei 2020

Onze regering heeft op 6 mei een stap-voor-stap versoepeling aangekondigd van de coronamaatregelen. Het anti-corona coördinatieteam van Zorgwaard heeft bekeken wat dit betekent voor de huidige werkwijze en eventuele aanpassing daarin. Wij geven hieronder een opsomming van de voor onze zorgorganisatie relevante onderwerpen.

Contactberoepen: kappers nog dicht
Vanaf maandag 11 mei zijn contactberoepen weer toegestaan. Op onze locaties ’t Huys te Hoecke, Rembrandt en Hoge Weide zijn kapsalons aanwezig. Deze blijven voorlopig nog gesloten, omdat onze zorglocaties nog niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

Contactberoepen: paramedici van start
Ook paramedici vallen onder de contactberoepen en zij mogen ook vanaf maandag 11 mei hun vak weer uit oefenen. De paramedici van Zorgwaard kunnen hun activiteiten alleen hervatten als zij gebruik kunnen maken van een entree die alleen wordt gebruik door de patiënten van de paramedici. Dit is het geval op onze locaties ’t Huys te Hoecke, Rembrandt en Gravin.  De paramedici communiceren zelf over de hervatting van hun werkzaamheden. Het gaat hierbij om onze fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en ergotherapeuten op de genoemde locaties.

Contactberoepen: pedicure en mondzorg mogelijk
Op dit moment geldt dat bij een medische noodzaak cliënten gebruik kunnen maken van een pedicure of mondzorgspecialist. Dit blijft zo.

Locatie Rembrandt: homeopaat nog dicht
De praktijk van de homeopaat op locatie Rembrandt blijft voorlopig nog gesloten, omdat zorglocatie Rembrandt nog niet toegankelijk is voor bezoekers. Onder locatie Rembrandt verstaan we overigens het hoofdgebouw met onder andere de intramurale zorg. Het naastgelegen woongebouw, waar mensen zelfstandig wonen, valt hier niet onder.

Bibliotheken: voorlopig dicht
Vanaf maandag 11 mei mogen bibliotheken weer open. Omdat de bibliotheken bij Zorgwaard ín de locaties zijn gehuisvest, blijven deze voorlopig nog gesloten.

Bezoekersregeling: nog niet verruimd
De veiligheidsregio’s in Nederland hebben in opdracht van de regering 25 locaties aangewezen om een proef te doen met het gedeeltelijk weer openstellen van de bezoekersregeling. Dat wil zeggen: één en dezelfde bezoeker per cliënt. Het verzorgingsgebied van Zorgwaard valt onder Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en deze organisatie heeft in ons verzorgingsgebied Rivas Zorggroep uit regio Gorinchem aangewezen als proeflocatie. Als de proef op de 25 aangewezen locaties goed verloopt, mogen er na 25 mei mogelijk meer zorgorganisaties deze versoepelde bezoekersregeling invoeren, wellicht ook Zorgwaard. Echter, op dit moment is dat niet het geval en zijn en blijven alle locaties van Zorgwaard voorlopig gesloten voor alle bezoekers.

Terrassen en restaurants: mogelijk binnenkort open
Zorgwaard heeft op drie locaties ook restaurants en terrassen. Wij bekijken de komende weken of deze vanaf 1 juni weer te openen zijn voor maximaal 30 personen (met inachtneming van de anderhalve meter maatregel).

Overige belangrijke informatie
Voor alle hierboven genoemde onderwerpen geldt dat wij een nauwgezet plan maken ter voorbereiding en/of implementatie, zodat we activiteiten op een zorgvuldige manier hervatten en  besmetting met coronavirus voorkomen. Bij het opstellen van deze plannen raadplegen wij onder meer een Medische Adviesraad, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad.

Wij bekijken ook of het mogelijk is binnenkort onze dagbestedingsactiviteiten in aangepaste vorm weer op te pakken. Ook blijft het voor ons een uitdaging om uit te leggen hoe wij omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorgwaard houdt zich aan de RIVM-richtlijnen: we gebruiken alleen persoonlijke beschermingsmiddelen als er een (vermoeden van) coronabesmetting is. Daarvoor krijgen wij ook middelen aangereikt, helaas niet voor andere situaties.