Ga terug

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op werkbezoek bij de zorg in Puttershoek

20 november 2020

Wat zijn de ervaringen van de verpleeghuizen ten tijde van de eerste coronagolf en nu de tweede? Welke ondersteuning is er nodig? En hoe gaat het met de medewerkers? Om hier inzicht in te krijgen bezocht gisteren een delegatie van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) Zorgwaard in Puttershoek.

De keuze viel op Zorgwaard, omdat de bestuurder van deze zorginstelling de verpleeghuizen in de regio Hoeksche Waard, Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vertegenwoordigt in diverse regionale overleggen, zoals bijvoorbeeld het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ). Het doel van het werkbezoek was om te kijken hoe de besluiten van de Veiligheidsregio aansluiten op de praktijk van alledag van de verpleeghuizen en welke ondersteuning nodig is.

Wouter Kolff, voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: ‘Ik vind het belangrijk om te zien welke impact corona heeft bij Zorgwaard. Het is goed om vandaag te ervaren hoe deze zorginstelling in de Hoeksche Waard met corona omgaat. Maar ook goed om te zien hoe het met het zorgpersoneel gaat en welke impact dit virus op hen heeft. Ik heb groot respect en waardering voor het werk dat zij hier verzetten.’ Ook de directeur Publieke Gezondheid van de GGD ZHZ, Cees Vermeer onderschrijft dit: ‘Het is bewonderenswaardig om te zien dat de zorgmedewerkers bij deze tweede golf hun schouders er weer onder zetten om onze inwoners die zorg nodig hebben zo goed mogelijk te helpen.’

Verder kwam het initiatief voor het in eigen beheer opzetten van coronateststraten door de verpleeghuizen in de Hoeksche Waard en Drechtsteden ter sprake. Ook de ervaringen met de bezoekregeling werden besproken. In maart was het niet mogelijk voor de cliënten van de zorginstellingen om visite te ontvangen. ‘Heel droevig en dat nooit meer’, zegt Zorgwaard-bestuurder Nico de Pijper. ‘Inmiddels is het bij alle verpleeghuizen in de regio ook bij vastgestelde coronabesmettingen mogelijk om toch bezoek te blijven ontvangen. Dit doet niet alleen onze cliënten goed, maar ook de zorgmedewerkers. Een lichtpuntje, want mentaal hebben zij het zwaar, zeker nu er een tweede golf is.’

Zorgwaard-bestuurder Nico de Pijper benadrukte de goede samenwerking met de Veiligheidsregio, de ziekenhuizen, de huisartsen en de andere zorginstellingen. ‘Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk opzetten van een COVID-route in de wijk en het realiseren van voldoende COVID-units. Met deze units ontlasten we de ziekenhuizen. Nog niet uitbehandelde coronapatiënten kunnen namelijk worden overgeplaatst naar deze units. Ook werken we samen om de uitstroom van niet-coronagerelateerde patiënten van de ziekenhuizen naar de verschillende verpleeghuizen en de thuiszorg te organiseren. In de regio weten we elkaar dus te vinden en we helpen elkaar. Dat de Veiligheidsregio een werkbezoek aan ons aflegt, laat zien hoe warm de contacten zijn tussen onze organisaties en dat we echt in gezamenlijkheid het coronavirus bestrijden.’