Ga terug

Uitvoeringsagenda Wonen, welzijn en zorg in de Hoeksche Waard een feit!

13 september 2023

Op zaterdag 9 september vond de feestelijke aftrap plaats bij locatie de Buitensluis van Alerimus in Numansdorp. Deze bijeenkomst markeerde het begin van een belangrijke samenwerking rondom de uitvoeringsagenda voor Wonen, Welzijn en Zorg in de Hoeksche Waard, waarbij alle betrokken partners de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekenden.

Waarom worden de krachten gebundeld? Om de zorg ook in de verre toekomst, in 2030 en daarna, toegankelijk en betaalbaar te houden voor degenen die het werkelijk nodig hebben, is een krachtige aanpak noodzakelijk. Op ons eiland staan we voor een ingrijpende transformatie. We hebben afspraken gemaakt om deze visie te realiseren, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg. Deze agenda richt zich niet alleen op zorg, maar legt ook sterk de nadruk op wonen en welzijn. Vaak liggen oplossingen voor zorgproblemen buiten het zorgdomein, zoals geschikte huisvesting, een aangename woonomgeving, een sociaal netwerk dat voor elkaar zorgt en een gezonde levensstijl. Bovendien, om professionele hulp beschikbaar te houden voor degenen die het écht nodig hebben, moeten we als samenleving meer nadruk leggen op samen leven. De uitvoeringsagenda richt zich daarom in belangrijke mate op wat inwoners zelf kunnen doen, samen met hun directe omgeving, en hoe organisaties hierbij kunnen ondersteunen. Deze uitvoeringsagenda is van toepassing op alle inwoners van de Hoeksche Waard, omdat we iedereen nodig hebben om deze transformatie te laten slagen. Het moet fundamenteel anders en dat kan alleen als we samenwerken!

Voor meer informatie: persbericht Wwz

Uitvoeringsagenda Wonen, welzijn en zorg in de Hoeksche Waard een feit!