Ga terug

Start met beeldzorg bij 100 Hoeksche Waarders

29 april 2020

Het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen die hiervoor uitgeroepen zijn, zetten de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking onder druk. Samen met de samenwerkende organisaties van Thuis in de Kern (onder andere Alerimus, Careyn, Heemzicht, Welzijn Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard) gaan we daarom, daar waar mogelijk, zorg op afstand bieden. Een spoedbestelling van (om te beginnen) 100 tablets specifiek voor ouderen (Compaan genaamd) is gedaan. De komende weken starten we met het inzetten van de Compaan tablet bij ouderen.

Beeldzorg en beeldcontact
Met de Compaan tablet kan eenvoudig beeldzorg en beeldcontact geleverd worden. Beeldzorg kan, in bepaalde situaties, de fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals vervangen. Via de tablet kan onder andere een sein gegeven worden als iemand zijn medicijnen in moet nemen, kunnen meetwaarden/lichaamsfuncties gemeten worden en afgestemd worden over het verloop van behandelingen.

Beeldcontact is online contact met vrijwilligers en mantelzorgers. Het is vooral gericht op het tegengaan van eenzaamheid, het voorkomen van een sociaal isolement. Ouderen die nu geen visite kunnen ontvangen, kunnen op deze manier contact houden met hun mantelzorger(s) en elkaar online zien. 

Wat is de Compaan tablet?
De Compaan tablet biedt deze digitale vorm van zorg en aandacht op eenvoudige wijze en in een veilige digitale omgeving aan. Ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van tablets. Naast beeldzorg en beeldcontact bevat de tablet ook andere functionaliteiten; interactieve spelletjes, een fotogalerij en een wekelijkse bingo voor alle Compaan gebruikers.

Hoe wordt bepaald wie de tablet krijgt?
De zorgaanbieders en Welzijn HW inventariseren op dit moment welke cliënten het meeste baat hebben bij de Compaan tablet. Er wordt daarbij gekeken naar de privésituatie en de invulling van zijn of haar zorgvraag. De tablet wordt aangeboden door de zorgaanbieder en Welzijn HW, de cliënt heeft deze in bruikleen en betaalt hiervoor geen extra kosten. Uiteraard wordt de keuze voor digitale zorg altijd in overleg met de cliënt gemaakt.

Als alles volgens planning verloopt, dan zijn de tablets over 2 tot 4 weken in gebruik. In de tussentijd worden de organisaties intern ingericht op deze manier van zorg verlenen.