Ga terug

Speciaal thuiszorgteam voor coronapatiënten

4 mei 2020

Vanwege het coronavirus nemen wij diverse maatregelen om het risico op besmetting voor cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. We zijn daarom samen met onze Thuis in de Kern partners gestart met een speciaal thuiszorgteam voor patiënten met covid-19. Thuiszorgcliënten die besmet zijn met het coronavirus, of bij wie een sterk vermoeden is van besmetting, krijgen thuiszorg van dit zogenoemde covidteam.

Wie krijgen zorg van het covidteam?
Alle thuiszorgcliënten in de Hoeksche Waard die positief getest zijn op het coronavirus krijgen zorg geleverd door medewerkers van het covidteam. Dit geldt ook voor thuiszorgcliënten bij wie sprake is van een sterk vermoeden van besmetting en bij wie een test is afgenomen. In afwachting van de uitslag nemen we deze cliënten op in een route waar alleen coronapatiënten deel van uit maken, de covidroute.

Hoe werkt het covidteam?
In het covidteam werken vijftien verpleegkundigen. Zij werken alleen in dit covidteam om zo besmetting bij andere cliënten te voorkomen. De verpleegkundigen leveren in drie diensten (overdag, ‘s avonds en in noodgevallen ‘s nachts) de benodigde thuiszorg. Het team maakt hierbij gebruik van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor welke organisaties werkt het covidteam?
De verpleegkundigen van het covidteam zetten we in bij de thuiszorgcliënten van Alerimus, Careyn, Heemzicht en Zorgwaard. Thuiszorgcliënten kunnen dus zorg krijgen van een verpleegkundige van een andere zorgorganisatie dan zij normaal gesproken gewend zijn.

Covidteam is een samenwerking van Thuis in de Kern
In de Hoeksche Waard werken diverse partners in wonen, welzijn en zorg samen onder de paraplu van Thuis in de Kern. Het opzetten van het covidteam is hier een voorbeeld van. Alerimus, Careyn, Heemzicht en Zorgwaard werken op een uniforme manier samen om de inwoners in de Hoeksche Waard de meest passende zorg te verlenen in de bijzondere situatie waarin we vanwege de coronamaatregelen zitten. De partners zijn trots op de oprichting van het covidteam en geven in de toekomst graag een vervolg aan deze samenwerking. Samen staan we sterker dan ieder voor zich.