Ga terug

Logeerzorg scoort positief

14 mei 2021

Al vanaf 1 mei 2019 kunnen inwoners van de Hoeksche Waard gebruik maken van logeerzorg. Bij logeerzorg wordt de zorg voor een inwoner, in goed overleg met de mantelzorger, tijdelijk helemaal overgenomen door zorgmedewerkers. Het project Logeerzorg is geëvalueerd door de DSP Groep en daaruit blijkt dat mantelzorgers en hun naasten logeerzorg zeer waarderen. En dat deze manier van zorg op meerdere vlakken een positieve uitwerking heeft op mantelzorgers en de naasten waar zij voor zorgen. Met als belangrijkste resultaat een verbetering van de ervaren kwaliteit van leven. Daarnaast blijkt uit de maatschappelijke kosten-baten analyse dat logeerzorg meer geld bespaart (opbrengt) dan het kost. ”Logeerzorg scoort dus positief op vele vlakken. En daar zijn we trots op.”, aldus Joanne Blaak-van de Lagemaat (wethouder Zorg & Welzijn).

Veel bewoners maken gebruik van Logeerzorg

Sinds de start van de pilot in 2019 wordt er door inwoners veel gebruik gemaakt van logeerzorg. Dat kan in het Wijkpension in de Open Waard, zorglocatie van Alerimus in Oud-Beijerland. Zelfs tijdens de coronacrisis blijven mantelzorgers een beroep doen op deze vorm van respijtzorg. In 2019 en in 2020 werd er elk jaar voor 322 dagen logeerzorg aangevraagd. Deze cijfers laten zien dat er behoefte aan logeerzorg is en dat men weet dat logeerzorg aan te vragen is.

Mantelzorgers en naasten waarderen logeerzorg

Onderzoek toont aan dat mantelzorgers en hun naasten logeerzorg waarderen en dat het hen echt helpt. Dankzij de rustperiode en de vele tips die zij meekrijgen van de zorgmedewerkers, ervaren zij meer kwaliteit van leven. Logeerzorg draagt dus bij aan de mentale en fysieke gezondheid van de gebruikers. “We zijn blij om dit te horen. Want mede hierdoor kunnen inwoners langer verantwoord thuis wonen in hun eigen omgeving, met de zorg en ondersteuning die past bij hun persoonlijke situatie.”, aldus Trix van Os (bestuurder Alerimus).

Logeerzorg brengt meer op dan het kost

Een maatschappelijke kosten-baten analyse heeft aangetoond dat logeerzorg meer ”opbrengt” dan het kost. De logeerkamer kost € 60.590,- per jaar. Door inzet van logeerzorg wordt in de Hoeksche Waard tussen € 57.420,- en € 266.390,- per jaar aan zorgkosten bespaard. De grootste besparing ligt in het uitstellen van een langdurige opname in een verpleeghuis, gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar liefst 90% van de besparing is daarmee in het voordeel van het zorgkantoor. Ongeveer 7% komt ten goede aan de zorgverzekeraar door het voorkomen van eerstelijnsverblijf (ELV ). Of aan de gemeente in het geval dat iemand met spoed moet logeren, omdat de mantelzorger plotseling uitvalt. De overige 3% zit in het voorkomen van arbeidsverzuim van de mantelzorger.

Logeerzorg wordt tot op heden volledig vergoed door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wethouder Blaak-van de Lagemaat: “We zien dat logeerzorg veel meerwaarde heeft voor onze inwoners, dus gaan we er in de Hoeksche Waard mee door. Gezamenlijk (gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar) investeren in logeerzorg lijkt daarbij een voor de hand liggende keuze.”