Ga terug

Locatie Rembrandt gesloten voor bezoekers

17 maart 2020

Laatste update: 17 maart 15.30 uur

Zorgwaard heeft een aantal aanvullende maatregelen genomen inzake de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn vanaf 16 maart ingegaan en gelden minimaal tot en met 6 april. Zorgwaard neemt deze maatregelen zeer serieus en stelt alles in het werk om haar kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Eén van de maatregelen die we daarvoor treffen, is het besluit om op de drukbezochte locatie Rembrandt in Oud-Beijerland voorlopig geen bezoek van buitenaf toe te laten.

Op locatie Rembrandt blijkt één van de medewerkers besmet te zijn met het coronavirus. Zij heeft gelukkig niet gewerkt in de periode dat zij gezondheidsklachten had en daarom acht de GGD de kans dat zij anderen heeft kunnen besmetten zeer klein. De medewerker in kwestie is momenteel in het ziekenhuis opgenomen.

Om de kwetsbare bewoners zoveel als mogelijk te beschermen, is besloten de gehele locatie met alle daarbij horende diensten te sluiten voor bezoekers. Er mag dus geen bezoek meer komen bij de cliënten, maar ook de diensten die gehuisvest zijn in Rembrandt (bijvoorbeeld fysiotherapie) gaan dicht. De direct betrokken medewerkers, vrijwilligers  en familie zijn hierover persoonlijk ingelicht. Voor alle duidelijkheid: het openbare woongebouw naast locatie Rembrandt blijft open. Dit betreft het woongebouw waar diverse ouderen zelfstandig wonen.

Dit besluit betekent dat er geen enkele bezoeker meer wordt toegelaten bij de cliënten die in Rembrandt verblijven, ook geen familie. Alleen medewerkers en de bij Zorgwaard bekende vrijwilligers die geen verkoudheidsklachten hebben krijgen toegang. We realiseren ons dat dit een zeer ingrijpende maatregel is en dat dit veel emotie kan oproepen. Toch vinden we dat we deze maatregel moeten nemen om onze kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen en de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Voor bezoek aan cliënten die in de laatste fase van hun leven zijn, worden in overleg maatwerkafspraken gemaakt.

Verder hebben wij de volgende maatregelen genomen.

Activiteiten gaan niet door, restaurants zijn dicht
Alle (dagbestedings)activiteiten waar meerdere mensen bij elkaar komen gaan op alle locaties van Zorgwaard niet door. Hieronder vallen de activiteiten voor cliënten, onze interne scholingen, samenkomsten in onze restaurants en ook overige bijeenkomsten en vergaderingen. We sluiten de restaurants in al onze vestigingen. Cliënten eten op de eigen kamer. Frequente restaurantgasten, dus mensen die structureel een maaltijd in één van onze restaurants nuttigen, krijgen voorlopig een thuismaaltijd aangeboden.

Beperkt bezoek op andere Zorgwaard-locaties
Er gelden strikte regels voor bezoek aan onze cliënten op onze andere locaties. Dat betekent dat alleen bezoek van familie, mantelzorgers en andere naasten is toegestaan, waarbij nadrukkelijk geldt: één (en dezelfde) bezoeker per cliënt per dag. Dit geldt uiteraard niet meer voor locatie Rembrandt. Die locatie is volledig gesloten, ook voor familie en mantelzorgers. Het beleid rondom bezoekers communiceren we ook met posters op de locaties zelf.

Tot slot
We begrijpen dat de maatregelen zeer vervelend zijn en veel impact hebben op het sociale leven van onze cliënten. Echter, het voorkomen van verdere verspreiding van dit virus vraagt van ons allemaal de nodige inspanningen in ons doen en laten. Saamhorigheid en op elkaar kunnen rekenen zijn daarbij van groot belang. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over? Neemt u dan contact op met Theus van der Poel via 078 676 34 00, hij is het aanspreekpunt van het anti-corona coördinatieteam bij Zorgwaard.