Ga terug

Huishoudelijke ondersteuning anders ingezet

23 maart 2020

Laatste update: 23 maart 16.30 uur

Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard vinden het belangrijk om medewerkers in te kunnen zetten waar ze het hardst nodig zijn en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat cliënten en medewerkers zo min mogelijk risico lopen op besmetting met het coronavirus. In gesprek met gemeente Hoeksche Waard krijgen zorgaanbieders ruimte voor deze voorzorgsmaatregelen. Dit betekent dat we onder andere de huishoudelijke ondersteuning tijdelijk anders inrichten, zodat we de huishoudelijk medewerkers tijdens de coronacrisis op een andere manier in kunnen zetten.

Alle thuiszorgcliënten die via de gemeentelijke Wmo-regeling een vorm van huishoudelijke ondersteuning hebben, worden door hun eigen zorgaanbieder gebeld om te kijken wat er mogelijk is. Met andere woorden: we bespreken persoonlijk waar we hulp tijdelijk kunnen verminderen en/of stoppen. Daar ontstaat voor ons de ruimte om eventuele vrijgekomen zorgcapaciteit elders in onze organisaties te benutten. Zo waarborgen wij gedurende deze coronacrisis dat de echt noodzakelijke zorg steeds op peil blijft en beheersen we de besmettingsrisico’s beter. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het alleen gaat om het tijdelijk verminderen of stoppen van huishoudelijke ondersteuning. De thuiszorg (wijkverpleging) blijft vooralsnog ongewijzigd.

We realiseren ons dat het tijdelijk op een andere manier inzetten van onze huishoudelijk medewerkers een beroep doet op familie en mantelzorgers van Wmo-cliënten. Daarom wijzen wij graag nog op mooie initiatieven als die van Welzijn HW, waarbij vraag en aanbod van hulp op elkaar wordt afgestemd en ook op de veelgestelde vragen die Mantelzorg Nederland heeft opgesteld speciaal voor mantelzorgers. Bovendien blijven Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard het eerste aanspreekpunt voor hun cliënten voor hulpvragen.