Ga terug

Van ‘samen zorgen voor’, naar ‘samen zorgen dat’

19 april 2024

De ouderenzorg verandert. Mensen worden ouder, blijven langer thuis wonen en hebben vaker complexere zorg nodig. Daarnaast zijn er steeds minder zorgmedewerkers die de zorg en behandeling kunnen bieden. Bij Zorgwaard gaan we de zorg anders organiseren.

Samen meer voor elkaar
Met elkaar willen we de komende 2 jaar ontwikkelen naar een organisatie waarin zorg en welzijn echt samen met naasten, het sociale netwerk en vrijwilligers is vormgegeven.

We kunnen het straks niet meer alleen!
En tegelijk: we willen het ook niet alleen!

Mantelzorgers en vrijwilligers hebben bewezen positieve effecten op cliënten/ bewoners, maar ook op de mantelzorger en de vrijwilliger zelf. Vrijwilligers en mantelzorgers ervaren meer zingeving door de betrokkenheid bij de zorgvrager. De cliënt/ bewoner ervaart meer leefplezier en daardoor positieve gezondheidseffecten als hun sociale netwerk betrokken blijft.
(Bron: Zorg voor beter. SOFA-model: samenwerken met mantelzorgers).

Een organisatie waar zorg en welzijn echt wordt vormgegeven samen met naasten, het sociale netwerk en vrijwilligers … Eigenlijk willen we dat al jaren.  Maar het blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig om daar te komen. We vinden het best moeilijk om het sociale netwerk meer bij de zorg te betrekken of bij de zorg betrokken te houden. En vaak zit het in kleine dingen.

Een voorbeeld
Onlangs kwam een koor afscheid nemen van één van haar koorleden omdat die nu in een verpleeghuis woont. Het koor verzorgde een prachtig optreden op de locatie. Uiteraard vonden we dit geweldig, maar waarom zouden we dit zien als afscheid neen. Waarom vragen we de koorleden niet of iemand elke week het koorlid kan komen ophalen of waarom vragen we het koor niet om elke week te komen oefenen op de locatie?

Van ‘samen zorgen voor’, naar ‘samen zorgen dat’