Ga terug

Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard sluiten tijdelijk zorglocaties voor bezoekers

19 maart 2020

Laatste update: 19 maart 14.30 uur

De grootste drie Verzorgings-, Verplegings- en Thuiszorgorganisaties van de Hoeksche Waard hebben besloten hun zorglocaties voorlopig voor bezoekers van buitenaf te sluiten met ingang van donderdag 19 maart 15.00 uur. Op deze manier willen Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard als het ware een ‘cordon sanitaire’ rondom hun cliënten plaatsen om zo besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Geen bezoek zorgafdelingen en zorgwoningen
Afgelopen dinsdag besloot Zorgwaard geen bezoekers meer toe te laten op haar locatie Rembrandt. Dat krijgt nu een vervolg voor alle zorgafdelingen en alle zorgwoningen van deze drie organisaties. Hiermee willen zij een zo veilig mogelijk onderkomen creëren voor de cliënten die op één van hun locaties verblijven. Voor alle duidelijkheid: sommige zorglocaties hebben ook openbare woongedeelten of -complexen, zoals bijvoorbeeld het woongebouw naast locatie Rembrandt. Dit blijft open. Alle wooncomplexen waar ouderen zelfstandig wonen, blijven toegankelijk. Dat geldt ook voor de openbaar toegankelijke trappenhuizen.

De huidige bezoekersregeling van één en dezelfde bezoeker per cliënt per dag komt hiermee te vervallen bij alle drie de organisaties. Dat betekent dat familie, mantelzorgers en andere naasten tijdelijk niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij cliënten.

Direct betrokken cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers zijn vanmiddag om 13.00 uur zo veel mogelijk persoonlijk op de hoogte gebracht van deze zeer ingrijpende maatregel. Iedereen die wij niet persoonlijk hebben kunnen spreken, krijgt zo snel als mogelijk een brief of een e-mail.

We realiseren ons dat dit een zeer ingrijpende maatregel is en dat dit veel emotie kan oproepen. Toch vinden we dat we deze maatregel moeten nemen om kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen en de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. We nemen deze maatregel mede op advies van RIVM, GGD en brancheorganisaties.

Niet op bezoek is niet: uit verbinding. We spannen ons juist in om maximaal met mantelzorgers in verbinding te blijven en het contact met hun naaste te faciliteren. Voor bezoek aan cliënten die in de laatste fase van hun leven zijn, worden in overleg maatwerkafspraken gemaakt.

Heeft u vragen over het tijdelijk sluiten van onze zorglocaties? Uw eigen zorgorganisatie is uw eerste aanspreekpunt en staat u graag te woord.