COPD

Fysiotherapie bij COPD

Wat is het?

COPD is een chronische longziekte. De afkorting  COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte).
Klachten die bij COPD kunnen horen, waar fysiotherapie bij kan ondersteunen;

  • Verminderd uithoudingsvermogen
  • Verminderde kracht
  • Benauwdheid
  • Kortademigheid
  • Hoesten/opgeven van sputum
  • Moeite met ontspannen (ademen)

Fysiotherapie kan  helpen bij het  makkelijker opbrengen van sputum door het aanleren van ademtechnieken. Daarnaast is het van belang dat uw uithoudingsvermogen en kracht getraind wordt zodat u zo fit mogelijk wordt of blijft.

Hoe kan u dat bereiken?

De therapie zal met name bestaan uit oefentherapie waarbij, afhankelijk van uw doelen, getraind wordt. Hierbij kunt u denken aan bijv.  fietsen, lopen, spierkrachttraining  en ademtechniek oefeningen.