Zorg in Strijen

Wijksteunpunt Hoge Weide

Grote Weel 1, 3291 DA Strijen
Openingstijden: Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand tussen 11.00-12.00 uur

Wijksteunpunt Medisch Centrum Strijen

Molenstraat 23b, 3291 EE Strijen
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur voor uitleen en aanschaf hulpmiddelen, aanvraag persoonsalarmering en aanvraag Zorgwaard Pluspas.

Spreekuur wijkverpleegkundige voor advies en overige vragen op het gebied van zorg en welzijn: iedere vrijdag van 13.30-14.30 uur

Het Medisch Centrum Strijen heeft ook een eigen website waar informatie op staat van alle deelnemers aan dit centrum: www.medischcentrumstrijen.nl