Wie zijn wij?

Medewerkers en vrijwilligers zijn Zorgwaard. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers zich thuis voelen in onze orga- nisatie. Wij streven naar een klimaat waarin medewerkers tevreden zijn en zich graag inzetten voor de organisatie omdat zij zich betrokken voelen bij onze cliënten. Daarom besteden wij veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden en prettige werk- verhoudingen en investeren veel in opleiding en ontwikkeling.

Altijd op zoek naar collega’s

Zorgwaard heeft meer dan 1200 medewerkers en 1000 vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s die betrokken zijn bij de zorg, hun cliënten en de organisatie en met wie wij onze zorgverlening op een deskundige manier vorm kunnen geven.

Bij ons kun je doen waarvoor je bent opgeleid, met een grote mate van zelfstandigheid binnen de kleinschalige teams.

Verschillende functies, verschillende niveaus

We leveren diverse vormen van zorg aan diverse doelgroepen: psychogeriatrische zorg in kleinschalige woningen (6-8 cliënten), somatische zorg, gerontopsychiatrische cliënten, revalidatie, screening psychogeriatrie, thuiszorg (verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg), kortdurende zorg, poliklinische fysiotherapie, ergotherapie, dietetiek en logopedie.Daarom hebben we ook veel verschillende functies op verschillende niveaus. Ook binnen de ondersteunende diensten (facilitair en administratief) hebben we veel verschillende functies.