Wat doet Zorgwaard?

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen bij zowel onze cliënten, medewerkers als vrijwilligers hebben wij diverse maatregelen moeten nemen. Met deze maatregelen beheersen we de veiligheids- en gezondheidsaspecten zo goed mogelijk, maar helaas hebben de maatregelen een keerzijde voor met name het welzijn van onze cliënten. Deze proberen wij zo veel mogelijk te verzachten. Hierover plaatsen we regelmatig nieuwsberichten op onze website. Voor de volledigheid vermelden we hieronder beknopt wat we doen bij Zorgwaard voor met name de verschillende cliënten en hun mantelzorgers.

Cliënten die zelfstandig wonen

  • We zijn gestart met het hervatten van de meest urgente thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning. Het hervatten van deze activiteiten verloopt gefaseerd vanwege de aanstaande vakantieperiode. Daarnaast blijven wij de cliënten ondersteunen met huisbezoeken en/of welzijnsactiviteiten als dat nodig mocht zijn. 
  • Onze wijkverpleegkundigen bellen wekelijks met deze cliënten om te controleren of alles nog steeds goed gaat en we houden regelmatig enquêtes.
  • Ook hebben wij organisaties waarmee we nauw samenwerken gevraagd samen met ons een oogje in het zeil te houden.
  • We zijn op kleine schaal gestart met het introduceren van beeldzorg. Simpel gezegd is dit zorg op afstand via een speciale tablet voor senioren. Met deze tablet, de Compaan, kunnen deze cliënten ook contact onderhouden met bijvoorbeeld hun mantelzorgers.
  • Thuiszorgcliënten die een coronabesmetting hebben, krijgen zorg van een speciaal zorgteam. Dit team verricht haar zorgtaken alléén bij cliënten met covid-19. Dit is de zogenaamde covidroute. Hierin werken we samen met Careyn, Alerimus en Heemzicht.

Cliënten die bij ons wonen

  • Vanaf woensdag 1 juli zijn onze zorglocaties, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, weer open voor alle bezoekers. Cliënten kunnen hun naasten weer zo vaak ontmoeten als zij willen, op een moment dat hen het beste past. 

Mantelzorgers

  • Onze zorgteams houden de mantelzorgers zo goed mogelijk op de hoogte van het wel en wee van hun familie.
  • We hebben een onafhankelijk steunteam opgericht om mantelzorgers een luisterend oor te bieden als zij dit nodig hebben. Ook cliënten kunnen gebruik maken van dit steunteam.

Gemeente Hoeksche Waard
Over alle genomen (en eventueel te nemen) maatregelen en de status van onze zorgcontinuïteit hebben wij wekelijks overleg met wethouder zorg Joanne Blaak en burgemeester Bram van Hemmen van Gemeente Hoeksche Waard.