Wat doet Zorgwaard?

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen bij zowel onze cliënten, medewerkers als vrijwilligers hebben wij diverse maatregelen moeten nemen. Met deze maatregelen beheersen we de veiligheids- en gezondheidsaspecten zo goed mogelijk, maar helaas hebben de maatregelen een keerzijde voor met name het welzijn van onze cliënten. Deze proberen wij zo veel mogelijk te verzachten. Hierover plaatsen we regelmatig nieuwsberichten op onze website. Voor de volledigheid vermelden we hieronder beknopt wat we doen bij Zorgwaard voor met name de verschillende cliënten en hun mantelzorgers.

Cliënten die zelfstandig wonen

 • De thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning is minder frequent dan men gewend was. In goed overleg hebben we dit tijdelijk aangepast. Onze wijkverpleegkundigen bellen wekelijks met deze cliënten om te controleren of alles nog steeds goed gaat en we houden regelmatig enquêtes.
 • Ook hebben wij organisaties waarmee we nauw samenwerken gevraagd samen met ons een oogje in het zeil te houden.
 • We zijn op kleine schaal gestart met het introduceren van beeldzorg. Simpel gezegd is dit zorg op afstand via een speciale tablet voor senioren. Met deze tablet, de Compaan, kunnen deze cliënten ook contact onderhouden met bijvoorbeeld hun mantelzorgers.
 • Thuiszorgcliënten die een coronabesmetting hebben, krijgen zorg van een speciaal zorgteam. Dit team verricht haar zorgtaken alléén bij cliënten met covid-19. Dit is de zogenaamde covidroute. Hierin werken we samen met Careyn, Alerimus en Heemzicht.
 • Veel organisaties en inwoners van de Hoeksche Waard verrassen onze cliënten regelmatig met hartverwarmende attenties. Op onze Facebook-pagina plaatsen wij hier berichten over.

Cliënten die bij ons wonen

 • Vanaf woensdag 27 mei is het onder strikte voorwaarden mogelijk weer één en dezelfde bezoeker op een vooraf afgesproken moment toe te laten bij de cliënten. Dit naar aanleiding van de op 19 mei afgekondigde versoepelde maatregelen van de regering. Onze cliënten en hun eerste contactpersonen krijgen hier persoonlijk bericht van.
 • We hebben we in iedere woning en op iedere afdeling een tablet beschikbaar gesteld, zodat cliënten (op afspraak) met hun naasten kunnen beeldbellen en elkaar kunnen zien en spreken. Onze medewerkers assisteren hierbij. 
 • Veel van onze locaties hebben een binnentuin. Deze gebruiken we om ontmoetingen (op anderhalve meter afstand) te organiseren tussen cliënten en hun naasten. Om de veiligheid te borgen, vinden deze ontmoetingen op afspraak plaats.
 • Het gebruikelijke welzijnsprogramma met onder andere groepsactiviteiten hebben wij volledig herzien. Cliënten doen nu bijvoorbeeld vanuit de deuropening van hun woning of balkons mee aan aangepaste activiteiten, zoals zitdansen, bewegen of spelletjes.
 • Veel organisaties en inwoners van de Hoeksche Waard verrassen onze cliënten regelmatig met hartverwarmende attenties of muziekoptredens. Op onze Facebook-pagina plaatsen wij hier berichten over.

Mantelzorgers

 • Onze zorgteams houden de mantelzorgers zo goed mogelijk op de hoogte van het wel en wee van hun familie.
 • We hebben een onafhankelijk steunteam opgericht om mantelzorgers een luisterend oor te bieden als zij dit nodig hebben. Ook cliënten kunnen gebruik maken van dit steunteam.

Steunteam voor medewerkers
Om onze medewerkers ook mentaal zo goed mogelijk te ondersteunen, kunnen zij gebruik maken van coaching door een steunteam dat speciaal voor hen is aangesteld.

Gemeente Hoeksche Waard
Over alle genomen (en eventueel te nemen) maatregelen en de status van onze zorgcontinuïteit hebben wij wekelijks overleg met wethouder zorg Joanne Blaak en burgemeester Bram van Hemmen van Gemeente Hoeksche Waard.