Reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer Nico de Pijper. Hij heeft de dagelijkse leiding over de gehele organisatie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, die ieder hun specifieke deskundigheid inbrengen op diverse beleidsterreinen. De Raad hanteert de Zorgbrede Governance Code. Deze code is verankerd in de statuten van de stichting en in de reglementen  voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze reglementen  zijn hier in te zien:
Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard
Reglement Raad van Toezicht Zorgwaard