Personeelssamenstelling

In het onderstaande document kunt u de ontwikkeling van de personeelssamenstelling van Zorgwaard lezen. De samenstelling is geen statisch gegeven en kan van dag tot dag verschillen. Zorgwaard heeft daarom de cijfers voorzien van een toelichting waarbij de achterliggende visie en uitgangspunten worden beschreven.Dit document zal op gezette tijden worden aangevuld met nieuwe gegevens. De eerstvolgende publicatie betreft de cijfers van de eerste helft van 2017.

Personeelssamenstelling