ondersteuning

Begeleiding en informatie vrijwilligers

Alle vrijwilligers van Zorgwaard worden begeleid door een coördinator, die het vaste aanspreekpunt is voor de vrijwilligers. Als u net begint met het vrijwilligerswerk, wordt u eerst goed ingewerkt. De coördinator maakt afspraken met de vrijwilligers en overlegt geregeld met hen over hun activiteiten.

Onkostenvergoedingen en verzekeringen vrijwilligers

Zorgwaard gaat er vanuit dat de vrijwilliger geen kosten hoeft te maken voor de activiteiten die hij voor ons verricht. Eventueel noodzakelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten en andere kleine uitgaven, worden (na goedkeuring van de coördinator) vergoed.

Vrijwilligers zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de werkzaamheden ten behoeve van Zorgwaard, alsmede tegen de gevolgen van ongevallen die zich voordoen tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk of het vervoer naar Zorgwaard. Bij gebruikmaking van een eigen auto zijn tijdens een ‘dienstrit’ (niet de rit van en naar de locatie van Zorgwaard), in geval van schade, de kosten van eventuele terugval in de bonus-malusregeling van uw autoverzekering voor een periode van maximaal 4 jaar gedekt.

Waar aanmelden voor vrijwilligerswerk?

Zorgwaard is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, want er is bij ons veel te doen. Heeft u interesse, dan kunt u bellen met 078-6763400 en vragen naar één van de coördinatoren welzijn/vrijwilligers in uw woonplaats of mailen naar welzijn/vrijwilligers@zorg-waard.nl